4.OINARRIZKO FUNTZIOAK-Funciones básicas (18'07)

4.OINARRIZKO FUNTZIOAK-Funciones básicas (18'07)