OFFICE 365 TRESNEN PRESTAKUNTZA - Formación Office 365

Office 365 tresnentzako prestakuntza  - Formación Office 365

  Office 365 tresnak ikastaroaren helburua da irakasleek prestakuntza jasotzea Office 365eko kontuek (@irakasle.eus) domeinuan dituzten aukera guztiei ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Era berean, irakasleak konpetentzia digitaleko trebetasunetan trebatuko dira, konpetentzia digitalaren esparru komunean nabarmentzen dena.

  El curso Herramientas Office 365, pretende que los docentes reciban formación para sacar el máximo partido a todas las opciones que las cuentas de Office 365 bajo el dominio @irakasle.eus. A su vez, los docentes se formarán en destrezas de la competencia digital docente que destaca en el marco común de competencia digital. 

1. OFIMATIKA 0365, Microsoft-en onlineko Ofimatika (Word, Excel, P.Point, ...).Ofimática 0365, Ofimática online de Microsoft (Word, Excel, P.Point,...).

2.ONEDRIVE, Diska gogorra online gordetzeko fitxategiak.

ONEDRIVE, Disco duro on-line para guardar ficheros.

3.ONENOTE, Irakasleen notak eta oharrak sortzeko tresna. ONENOTE, herramienta para generar notas y apuntes del profesorado.
4.OUTLOOK, Posta elektronikoak eta kontaktuak erabiltzeko tresna. Herramienta de uso de OUTLOOK, correos electrónicos y contactos.
5.TEAMS, Lantaldeak sortzeko tresna. TEAMS, herramienta para la creación de Grupos de Trabajo, de profesores y alumnos.
6.SHAREPOINT, Webguneak sortzeko tresna. SHAREPOINT, herramienta de creación de sitios web.
7.SWAY, Aurkezpen dinamikoak sortzeko tresna. SWAY, herramienta de creación de presentaciones dinámicas.