Switch to the Accessible Version of Box ›
Skip to All Files
HNPaDiseinatzekoProzesua_Gida.pdf
Loading Preview...
HIZKUNTZA
-
NORMALKUNTZARAKO PROIEKTUA
DISEINATZEKO GOGOETA
-
PROZESUA
IKASTETXEETAN GOGOETA
-
PROZESUA
EGITEKO AUTOGIDA
Hizkuntza Normalkuntza Proiektua lantzeko gogoeta
-
proz
esua
-
2
-
AURKIBIDEA
1.
SARRERA
................................
................................
........................
3
2.
GOGOETA
-
PROZESUAREN
DESKRIBAPEN
OROKORRA
.........................
5
3.
ALDERDI
METODOLOGIKOA:
................................
............................
6
1.
saioa
................................
................................
...........................
6
1.1.
dinamika: Elkar
ezagutzea, taldea girotzea, espektatibak eta
balioak lantzea
................................
................................
......
6
1.2.
dinamika: Prozesua aurkeztea
eta
azaltzea
...............................
8
1.3.
dinamika: Euskara gure
bizitzan (1)
................................
........
9
1.4.
dinamika: Euskara
gure
bizitzan (2)
................................
.......
10
1.5.
dinamika:
Balorazioa
................................
............................
13
2.
saioa
................................
................................
.........................
15
2.1.
dinamika:
taldea
girotzea
................................
......................
15
2.2.
dinamika: Saioko
egitaraua
aurkeztea
................................
....
16
2.3.
dinamika: 2014
-
2018
ko HNParen
balorazioa
(1)
.......................
17
2.4.
dinamika: 2014
-
2018
ko HNParen
balorazioa
(2)
.......................
19
2.5.
dinamika:
Ikastetxearen
diagnosia
................................
.........
23
2.6.
dinamika:
Balorazioa
................................
............................
24
3.
saioa
................................
................................
.........................
25
3.1.
dinamika:
Taldea
girotzea
................................
.....................
25
3.2.
dinamika: Saioko
egitaraua
aurkeztea
................................
....
26
3.3.
dinamika:
Ikastetxearen
diagnosia
................................
.........
27
3.4.
dinamika: Aurrera begira
jartzea
(1)
................................
.......
28
3.5.
dinamika: Aurrera begira
jartzea
(2)
................................
.......
30
3.6.
dinamika:
Balorazioa
................................
............................
33
4.
saioa
................................
................................
.........................
35
4.1.
dinamika:
Taldea
girotzea
................................
.....................
35
4.2.
dinamika: Saioko
egitaraua
aurkeztea
................................
....
36
4.3.
dinamika: Aurrera begira
jartzea
(1)
................................
.......
37
4.4.
dinamika: Aurrera begira
jartzea
(2)
................................
.......
38
4.5.
dinamika: Aurrera begira
jartzea
(3)
................................
.......
39
4.6.
dinamika:
Birkokatu
................................
.............................
40
4.7.
dinamika:
Balorazioa
................................
............................
41