Euskararen jatorria: enigma europar bat. (Asier Etxeberria)

Click https://www.youtube.com/watch?v=CHC15WNtWq8 link to open resource.