Bokalak eta kontsonante-en arteko desberdintasuna (GenMagic)

Click http://www.genmagic.org/lengua1/caza11.swf link to open resource.