La materia (Cnice) (Gaz)

"Materia" lantzeko gunea, ezaugarriak, nahasketak, ...