Zenbaki HAMARTARRAK lanketa sakontzeko - Profundización en los Numeros Decimales (Cas)