Zenbaki hamartarren arteko eragiketak - Operaciones con números decimales (Eus-Cas) (Agrega)