Luzerak neurtzea eta alderatzea - Medir y comparar longitudes (Agrega) (Eus-Cas)