Multiplo komunetan txikiena eta zatitzaile komunetan handiena - Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor(Agrega) (Eus-Cas)