Zenbaki arrunten arteko eragiketak - Operaciones con números naturales (Agrega) (Eus-Cas)