Programaren inplementazioa ikastetxean: hartu beharreko erabakiak

Mintegiko saioan erabili dugun koadro tresna hemen duzue.-