4- ZERTARAKO IRAKURRI? ULERTZEKO

LEHEN ZATIA

1. IRAKURTZEA, JARDUERA KONPLEXUA
 1.1 Zer da irakurtzea?

1.1.1 Goranzko eredua
 1.1.2 Beheranzko eredua
 1.1.3 Eredu elkarreragilea
1.1.4 Eredu transakzionala
1.2 Irakurketaren faktoreak
1.2.1 Irakurlea

1.2.2 Testua
1.2.3 Testuingurua
2. ULERMENEZKO IRAKURKETA
2.1 Zer da testu bat ulertzea?
 2.2 Ohiko arazoak ulermenezko irakurketan
2.3 Laburbilduz: ulermenezko irakurketaren oinarriak
BIGARREN ZATIA
1. EGIN BEHARREKO JARDUERAK,
IRAKURTZEN HASI BAINO LEHEN
 1.1 Helburu zehatzak markatu
 1.1.1 Zertarako irakurri? Iragarpenak egiteko
1.1.2 Zertarako irakurri? Gauzak egiaztatzeko
1.1.3 Zertarako irakurri? Geure buruari galderak egiteko
1.1.4 Zertarako irakurri? Kontu jakin bati begira testua laburbiltzeko
1.1.5 Irakurritakoa dakigunarekin, edo ustez dakigunarekin, erlazionatzeko

 1.1.6 Irakurri galderak sorrarazteko
 1.1.7 Irakurri arreta eta oroimena garatzeko
 1.1.8 Irakurri oharrak hartzeko
 1.1.9 Irakurri ozenki pentsatzeko
 1.1.10 Irakurri ea irakurtzen segitu nahi ote dugun jakiteko
 1.1.11 Irakurri progresio tematikoa ardazteko
 1.1.12 Irakurri gertaerak eta ideiak elkarrengandik bereizteko
 1.2 Berrantolatzeko prozedurak
 1.3 Testua osatzeko prozedurak
 1.4 Testuratzeko prozedurak
 2. DIZIPLINEN ARTEKO TREBETASUNAK GARATZEKO JARDUERAK
2.1 Arlo guztietan lantzeko jarduera komunak
 2.2 Aldez aurreko ezagutzak abiarazteko jarduerak
 2.3 Hiztegia nola aberastu
 2.4 Ideiak nola atera, bai nagusiak bai garrantzi gutxikoak
 2.5 Laburpenak nola egin
 2.6 Estrategia heuristikoak
 2.7 Nola entenditu terminoak, kontzeptuak eta teoriak
 3. ZERTARAKO IDATZI? HOBEKI ULERTZEKO
 3.1 Idazketaren garrantzia
 3.2 Testu batetik besterako kodeketak
 3.2.1 Matematikako testuak maneiatzen
 3.2.2 Fisikako eta kimikako testua maneiatzen
 3.2.3 Gizarte zientzietako testuak maneiatzen
 3.2.4 Hizkuntza eta literaturako testuak maneiatzen

Click Zertarako irakurri?.pdf link to view the file.