Oinarrizko Hezkuntza Curriculum preskriptiboa eta orientatzailearen arteko konparaketa (BG04)