WEB PAINT (Google Chrome Extension)

WEB PAINT 

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-paint/emeokgokialpjadjaoeiplmnkjoaegng

Web Paint Chromerentzako luzapen bat da, eta "Chrome web store" gunean aurkituko dugu.

Nabigatzaileetako pantailen gainean marraztu ditzakegu: formak, lerroak eta testuak web orrietara zuzenean eranstea. Baina, horrez gain, pantailetatik hartu ahal izango dugu irudia gorde eta bidali ahal izateko.
Web Paintek erabiltzen errazak eta konfiguragarriak diren mota guztietako marrazketa-tresnak eskaintzen ditu (ukipen-pantailarekin bateragarria).

WEB PAINT es una extensión para Chrome que encontraremos en la "Chrome web store". Podemos dibujar sobre las pantallas de los navegadores: formas, líneas y agregar textos a páginas web en vivo. Pero además podremos tomar captura de las pantallas para poder guardar la imagen y enviarla.

Web Paint proporciona todo tipo de herramientas de dibujo fáciles de usar y configurables (compatible con pantalla táctil).

Last modified: Wednesday, 22 April 2020, 4:56 PM