AMARAUNA             https://www.amarauna.euskadi.eus/ 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren edukien eta hezkuntza berrikuntzaren plataforma adimenduna da.

      ·
Amarauna Sareak sakabanatutako eta zatitutako hezkuntza baliabideak integratzen dituen hezkuntza plataforma da, euskaraz adierazitako edukiei lehentasuna emanez. Plataformak euskal hezkuntza-komunitatean kultura digitala txertatzeko katalizazio- eta gaikuntza-elementu gisa balio du. GNOSSek hezkuntza-plataforma pertsonalizatuaren, egokituaren eta konfiguratuaren zerbitzua ematen dio Eusko Jaurlaritzari, hezkuntza-arloko esku-hartze berritzailearen proiektua garatu ahal izateko.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak "hezkuntzaren ikuspegi integrala, XXI. mendeko euskal herritarrentzat egokia" eskaintzea du helburu. Balioetan oinarritutako Hezkuntza sustatzen du, bizikidetza, bakea, kontziliazioa, elkartasuna, aukera-berdintasuna, tolerantzia, ahalegina eta erantzunkidetasuna bultzatuko dituena.

       ·

   

Hezkuntza-grafoa
Amaraunak bilaketa-, nabigazio- eta gomendio-sistemak ditu, plataformaren hezkuntza-ezagutzaren grafoa esploratzeko. Erabiltzaileek informazio zabalagoa jasotzen dute izenpetzen diren kategoria eta gaiei buruz, eta haien antzeko interesak dituzten ikasle edo irakasleei jarrai diezaiekete.

 

Ikasketa-gaiak eta ikaskuntza-objektuak
Ikasketa-gaiak barne hartzen ditu, 1.200 eduki entziklopediko multidioma baino gehiago, semantikoki egituratuta, jarduera interaktiboekin eta multimedia-materialarekin; curriculum bidezko tesauro semantiko nabigagarri batek erabiltzaileari ahalbidetzen dio aurkitu behar dituen gaiak aurkitzea.

Halaber, LOM.es estandarraren arabera semantikoki irudikatutako 1.300 ikaskuntza-objektuz osatutako bilduma bat osatzen du, beste testuinguru eta hezkuntza-aplikazio batzuetan berrerabil daitezkeenak, Sharable Content Object Reference Model (scorm) ereduaren zehaztapenak betetzen dituztelako.

Eduki guztiak informazio-testuinguru egokiekin aberastuta daude.

      · 

Hezkuntza-narratibak
Amaraunaren eduki bakoitzak grafo dinamiko bat du, modu automatikoan sortutako mapa kontzeptual bat, erabiltzaileari bere nodo bakoitzean nabigatzean eta euren arteko harremanei jarraitzean hezkuntza-narratiba berriak aurkitzeko aukera ematen diona.

   ·

Última modificación: jueves, 19 de marzo de 2020, 16:01