Avisos (copia)

Avisos y novedades generales
Taldeek ezin elkar ikusi: Partaide guztiak
(Oraindik ez da albisterik bidali.)