L.2-HEZKUNTZA INKLUSIBOA eta ANIZTASUNARI ERANTZUNA