Familia bidezko transmisioa: gurasoen diskurtsoak. GF Aldundia, Udalekin. 2015

Familia bidezko transmisioa: gurasoen diskurtsoak

GF aldundiak (Udal<>ekin Euskara Teknikariekin elkarlanean) egindako ikerketa kualitatiboaren emaitzen txostena