Esparruko aurkibidea

§ Komunikazio-gaitasuna

Zenbait erreferentzia-bibliografiko:

· Hizkuntza arloan

o Camps, A (2002) Habalr en clase, aprender lengua, Aula 111

o Guasch, O (2002) Hablar para escribir, Aula 111

o Ozaeta eta Garro () Nola bihurtu ahozkoa irakasgarri?, HikHasi 25.monografikoa

o Ruiz Bikandi U (2002) ¿Lengua Oral formal en la Educacion Infantil?r, Aula 111

o Ruiz Bikandi U Ahozko Hikzuntzaren lanketa, bereziki bigarren hizkuntza denean

o Ruiz Bikandi U. Consideraciones básicas para facilitar el apzaje de la L2 a los principiantes

o Sole, I (2002) Hablar para leer, Aula 111

o Vila, M (2002) Hablar para aprender a hablar mejor, Aula 111

o Vila, M eta Castellà, JM (2014) 10 ideas clave Enseñar la competencia oral en clase. Grao (Laburpen dokumnetu bat eskura)

· Gainerako arloetan:

o Laplante, B (2004) Aprendre a parlar ciencies en la inmersio...

o Sainz, M ( 2010) Análisis de los gestos didcticos... , Ikastaria 17´. Honako orri hauek bereziki: 233, 235, 237, 256 eta 257-261

o Sainz, M et al Nola artikulatu jakintza-arloa eta hizkuntza

o Ados jarri gaitezke

· Interakzioan

o IBS (1996) Murgulketarako irakaslearen...’ Jakingarriak

o Egizabal, D (2010) Ahozko Elkarrekinta ikasgelan HikHasi 25. monografikoa

o Roca, M () Preguntas para favorecer ‘el dialogo’ entre eluamnado, profesorado y conociminetos, Aula 159

o Ruiz Bikandi U. Ahozko Hizkuntza Irakastea

o Sainz, M et al ( ) Enseñando historia... 8-10 orrialdeak:

o Sainz, M ( 2010) Enseñanza-aprendizaje de la LO por medio de contenidos... 2-3 orrialdeak

o Sainz, M ( 2010) Estudio de las regulaciones del enseñante en una clase de matemáticas... 5 orrialdea

o Sanchez Cano, M () Les estrategies de gestió de la conversa amb els alumnes nouvinguts


§ Interakzio didaktikoa

§ Partaidetza, inplikazioa

· Ikasleen Euskara Elkartea

Izenburua

Formatua/euskarria

Jatorria/egilea

o Euskara Elkartea Ikasleen Gogoeta Saioa

Testu-dokumentua

G02 BGko HNM

o Elkartea indartzeko ideiak

Testu-dokumentua

G02 BGko HNM

o Ikasleen kluba (LH)

Aurkezpena

G02 BGko HNM

o Ikasleen elkartea BHko ikastetxeetan

Testu-dokumentua

G02 BGko HNM

o Ikasleen Euskara Batzordea. Euskaraz Bizi

Testu-dokumentua

Ikastolen Elkartea

o Laskorain Ikastola Ikasleen Euskara Elkartea

o Laskorain Ikastola Elkartearen Egizkizunak

Testu-dokumentua

Laskorain Ikastola

o Ikasleen euskara elkartea, Laskorain ikastola

Bideoa, EHB 2006

Laskorain Ikastola

o Ikasleen Euskara Elkartea, Mogel Isasi

Ulibarri.info, Txostenak

Mogel Isasi BHI

o Ikasleen artean. EKHIA taldearen sorrera

o Ikasleen artean euskarazko azpiegitura sortzea

Ulibarri.info, Jarduera Bild


oo Gazte taldeak

Eskolatik abiatuta... 67 or

Topagunea

o Gazteen inplikaziorako zubiak

Eskolatik abiatuta... 68 or

Topagunea

· Borodatezko lanak:

Izenburua

Formatua/euskarria

Jatorria/egilea

o Alumnes Acompanyants

Testu-dokumentua


oooo§ Motibazioa, girotzea

  • Ikasleentzako hausnarketa-saioak
  • Euskararen egunerako jarduerak
  • Hizkuntza Jarrerak eta Jokabideak Ikasgelan lantzeko proposamenak (DBHn Tuoretzan edota zenbait arlotan) 2012-13 DBHko mintegian prestatutakoak

Talde giroa (lidergoa, harremanak, norbera eta taldea, presioa...)

Izenburua

Deskribapena

Kokapena

‘Taldea’ lan Taldearen proposamenak

Ia hogeu jarduera, honako hauek lantzeko: * Talde-giroa, talde-adostasuna, talde-konpromisoak

Norberaren ekarpena, norbere jarrera

Hizkuntza-egoera: estres linguistikoa, presentzia interneten ...

‘Euskara balioestea’

Izenburua

Deskribapena

Kokapena

DBH1- Eta zuretzat zer da euskara?DBH1: Aniztasuna. euskalkiakDBH2: Euskarari erasoakDBH2: Hizkuntza EstresaDBH3: ‘apologia’DBH3: Iraultza TeknologikoaDBH4: Normalizazioa, ‘zer da normala’‘Norberaren Hizkuntza Proiektua’

Izenburua

Deskribapena

Kokapena

Ondorioak

Taldearen ondorioen azalpen laburra


Hizkuntza Biografia etabar

Jarduera bilduma honako hauek lantzeko:

· Hizkuntza-autoezagutza, autoirudia eta autokonfiantza

· Hobetzeko proiektu pertsonala

Jardueretako asko Porfolioan oinarritu dira, edo aldaerak dira


Egungo Euskal musika (sitesa)

Bizipen baikorrak ziurtatze aldera, euskal musikaz gozatzea bide eraginkorra izan daiteke.

Euskal musikari buruzko informazio eguneratua izatea zaila izaten da, sites honekin zailtasun horri erantzun nahi diogu

https://sites.google.com/site/egungoeuskalmusika/

Azken aldaketa: ostirala, 2015(e)ko urtarrilaren 9(e)an, 14:19(e)tan