Entonazio ariketa (Audio Recorder)

Ariketa honetan intonazio edo doinua landuko dugu