Glosarioak


Gaia Izena Sarrerak
6- JARDUERAK, ebaluazioa eta kalifikazioa Ikasteko Ingurun Birtualetan erabiltzen den terminologia 4