Euskara ekipoan

Sistema eta aplikazioak euskaraz jartzeko moduak.

Hainbat hizkuntza baliabide.