Gorputz-masaren azterketa estatistikoa

Inkestako datuetan oinarrituta zentralitate-dispertsio indikadoreak kalkulatu oinarri bezala kalkulu-orri hau hartuta

Kalkulu orria