Digestio aparatoaren organo nagusiak (informazio iturria)

Wikipediako artikuluaren laburpena egin ideia nagusiak sintetizatuz. Saiatu zaitez zure hitzak erabiltzen. Gehienez 100 hitz. Laburpena testu prozesadorean egin. Gorde eta bidali PDF formatuan.

Testu prozesadorea (hitzen kontagailua), zuzentzaile ortografikoa, errubrika