Donostiako berritzeguneko Binaka arrazoitzen. Problemen ebazpena era kooperatiboan.