Fundamentalismoak eta eskubide sexualak. Medicus Mundi