Hezkuntza Sistema Hobetzeko plana

44. orrialdetik aurrera helburuak eta lorpen adierazleak.