Kohesionatutako taldeen ezaugarriak eta jardunbideak_jarduera zehatzak. Taldeen ekarpenak eta ikastetxeko ekarpenak.doc