3. saioa

  1. Egitura deribatuak. Talde txikietan jarduera garatu.
  2. Mintegikideek erabiltzen dituzten Taldearen koadernoak eta Talde planak aurkeztu denei.
  3.  Taldearen koadernoaren eskema  eta C eremuaren pixkanakako sarrera aurkeztu eta komentatu.
  4. Egun egiten dutena hobetzeko edo osatzeko behar denaren inguruan hausnarketa egin. Talde txikietan
  5. Ebaluazioaren eskema aurkeztu.
Last modified: Thursday, 7 January 2016, 1:59 PM