18-19rako Aniztasunari erantzuna...HBSP DEIALDIA (Herri Ikastetxeak)