Ebaluazio Diagnostikoaren inguruan

2015eko probak direla eta.