Topic outline

 • General

  KONTSULTOREA  ANIZTASUNAREN  ERANTZUNEAN

  2013-14
 • Topic 1

  1. SAIOA. ANIZTASUNA ETA ELKARBIZITZA 

  Eguna: urriak 16

  Ordua: 9:00etatik 11:00etara

  Helburuak:

     - Aniztasunari erantzuteko: Hezkuntza indartzeko banakako planaren erabilera bultzatu.

   - Elkarbizitza hobetze aldera, ikasturtean zehar, Tutoretza saioak egitearen beharra bultzatu. 

  - Kontsultorearen ordutegia egitearakoan, dagozkion funtzioak ongi definitzea.

  Edukiak:

     - Hezkuntza indartzeko banakako plana: HIBP

     - Tutoretza plana. Soziograma eta hainbat material (taldeak elkartzeko jolasak, adimen emozionala...)

 • Topic 2

  2.SAIOAADIMEN GAITASUN HANDIKO IKASLEAK

  Eguna: azaroak 20

  Ordua: 9:00etatik 11:00etara

  Helburuak:

   §  Adimen gaitasun haundiko ikasleen eskuhartzean kontsultorearen eginkizuna

  Edukiak:

  · Adimen gaitasun haundiko ikasleak:  kontzeptualizazioa.

  · Erantzun pedagogiko orokorrak eta norbanakoak.

  · Sormena.

  · Adimen gaitasun haundiko ikasleen hezkuntza orientabideak etapaka (HH-LH-DBH)

 • Topic 3

  3. SAIOA. LAN TALDE DINAMIKAK I (KOMUNIKAZIOA) 

  Eguna: urtarrilak 15

  Ordua: 9:00etatik 11:00etara

  Helburuak:

     § Gure lanerako komunikazioaren garrantziaz jabetzea.

   § Gure lan eremutan komunikazioa hobetzeko baliabideak izan.

  Edukiak:

  · Norberaren autoezagutzaren garrantzia besteekiko hartuemanetan.

  · Komunikazioa: behetik gorako,  goitik beherakoa eta  horizontala

  Hitzezko eta ez hitzezko komunikazioa.

  ·Komunikazio formala eta ez formala

  · Aurreiritziak zer eragin duen besteen erantzunean.

                 · Komunikazio erreztatzaile/ oztopatzaileak 

 • Topic 4

  4. SAIOA: 

  Eguna: otsailak 12

  Ordua: 9:00etatik 11:00etara

  Helburuak:

   § Bileraren prestaketaren  garrantziaz jabetzea.

  § Bilera ororen helburu nagusia, ikasle eta ikasle taldearen beharrei erantzutea dela ohartaraztea 

  Edukiak:

    · Aurreiritzien eragina besteengan

  · Komunikazioa: edukia eta erlazioa

  · Bilera eta elkarrizketako partaideen inplikazioa

  · Familiekin elkarrizketak

  · Bileraren prestakuntza

  · Eztabaidarako eta akordioetarako estrategiak 

 • Topic 5

  5. SAIOA: 

  Eguna: martxoak 12

  Ordua: 9:00etatik 11:00etara

  Helburuak:

      

  •  Aniztasunari erantzuteko praktika desberdinak ezagutzea
  •  Ikastetxearen aniztasuna islatzen duen Kultura eta Politikaren inguruko hausnarketa egitea.

  Edukiak:

   · Aniztasunari erantzuteko estrategia desberdinak: IK-KI, Bi irakasle gelan, indartze neurriak …

   · INDEX-a

 • Topic 6

  6. SAIOA: 

  Eguna: apirilak 2

  Ordua: 9:00etatik 11:00etara

  Helburuak:

    § Aniztasunari erantzuteko praktika desberdinak ezagutzea

  § Ikastetxean eta gelan aniztasuna islatzen duen Kultura, Politika eta Praktikaren inguruko hausnarketa egitea.

  Edukiak:

  · Aniztasunari erantzuteko estrategia metodologiko desberdinen praktika adibideak.

  · INDEX-a: ikastetxearen praktikak aztertzeko  galdesortak.

 • Topic 7


   7.SAIOA: 

  Eguna: maitzak 7

  Ordua: 9:00etatik 11:00etara

  Helburuak:

     § Haurren garapenari  buruzko hausnarketa ikastetxean.

  § Haur Hezkuntzako etapan Kontsultoreen eskuhartzea sustatu

  § Erkidegoko “ARRETA  GOIZTIARREKO  EREDUA” ezagutu.

  Edukiak:

  · Kontsultoreen eskuhartzea Haur Hezkuntza.

  · Arreta goiztiarreko eredua gure erkidegoan 

 • Topic 8