Topic outline

 • Topic 1

  14-15 IKASTURTEA

  1. saioa (14-10-20)

  • Agurra eta partaideen aurkezpena
  • Mintegiaren definizioa eta testuingurua
  • Ikasturte honetarako gaiak
  • Saioen  egituraren aurreikuspena
  • Balizko gai bat: harrera plana,...
  • Baliabideen inguruan
 • Topic 2

  2. saioa (14-11-10)

  • 1. saioaren akta
  • Emandako eskema eta ateratako deialdia
  • Mintegirako aukeratutako gaiak
  • Gaien lanketa, aurreikuspenak, 3. saioa
  • Baliabideak, irakurketak, esperientziak

 • Topic 3

  3. saioa (14-12-15)

  • 2. saioaren aktaren irakurketa eta birpasa orokorra:
           -Adierazitako edukiak (aktak, norbanako plana, beste elementu)
           -Moodle plataforma
           -1. hiruhilabetean ikasleekin (hasierako txostena; norbanako plana)                   
  • Harrera planaren dimentsioa (txostena, galdeketa)
  • Baliabideak 
 • Topic 4

  13-14 IKASTURTEA

  1.saioa (13-10-07)

  • Agurra eta partaideen aurkezpena
  • Mintegiaren definizioa eta testuingurua
  • Ikasturte honetarako gaiak
  • Saioen egituraren aurreikuspena
  • Harrera plana egiteko orientabideak: aurkezpena, azterketa eta elkarjartzea
 • Topic 5

  2. saioa (13-11-04)

  1. Aurreko saioaren akta
  2. Harrera Plana egiteko orientabideak (aurkezpena, azterketa eta elkarjartzea)
  3. HIPI (HEI) berrientzako prestakuntza CD roma
  4. Hurrengo saiorako gaia: sentsibilizazioa ikastetxean

 • Topic 6

  3. saioa (13-12-02)


  1.-Bigarren saioaren akta-laburpena

  2.-Sentsibilizazioa ikastetxean: ekarpenak, gaiaren aspektu batzuk

  3.-Norbanako planak (eredu batzuk jorratu)

  4.-Besteak • Topic 7

  4. saioa (14-01-13)

  1.-Hirugarren saioaren akta-laburpena

  2.-Sentsibilizazioa ikastetxean:
  • Egindako txantiloiaren erantzunen jasoketa
  • "Ikasle enbaxadorea"-ren funtzioa

  3.-Norbanako planak:

  • Atalak aztertu
  • Formulatzeko ereduak ikusi
  4.-Baliabideen aurkezpena: Arantxa Mendikute ARANTZAZUKO AMA LH
   
 • Topic 8

  5. saioa (14-02-10)

  1.-Laugarren saioaren akta-laburpena.
   
  2.-Sentsibilizazioa ikastetxean: Txantiloiaren azken itemak.
   
  3.-Norbanako planak:
  • Moodle-tik ateratako ereduaren atalen azterketa eta osaketa:

             - Ikaslearen datuak

             - Historialaren laburpena

             - Errefortzua behar duten eremuak (pertsonala, soziala, familiarra eta curricularra euskararekiko)

   4.-Baliabideen aurkezpena: Ita Herrero ALTZA - S.J.C.

 • Topic 9

  6. saioa (14-03-10)

  1.- Bosgarren saioaren akta-laburpena

  2.- Norbanako Planaren proposamena:
           .egin behar zen osaketaren zalantzak komentatu, partekatu.
           .beste alderdiak
           .hizkuntz adierazleak:
                               - Portfolioa
                               - Curriculuma (ahozko ebaluazio-irizpideak)

  3.-Sentsibilizazioa ikastetxean: azkeneko ekarpenak.
   
  4.-Baliabideen aurkezpena:
            * Eli Agirre (JESUITAK) 
            * SMARTBOARD tresnak ematen dituen aukerak
            * beste iradokizun batzuk.
 • Topic 10

  7. saioa (14-05-05)

  1. Seigarren saioaren akta-laburpena.

  2. Ebaluaketa:
  • Adierazleen inguruko argibideak
  • Testu azterketa

  3. Mintegiari buruzko balorazioa.

 • Topic 11

  12-13 IKASTURTEA

  Lehenengo saioa (12-10-29)

  Moodleerik gabeko saioa

  1.-Agurra eta partaideen aurkezpena

  2.-Mintegiaren definizioa eta testuingurua

  3.-Ikasturte honetarako gaiak

  4.-Saioen egituraren aurreikuspena

  5.-Besteak

 • Topic 12

  Bigarren saioa (12-11-26):

  Gai ordena:

  1.-Lehenengo saioaren inguruko komentarioak

  2.-Irakurketa dialogikoa:

     El éxito académico no puede depender del conocimiento de la lengua (I. Vila)

  3.-Gaia: Hizkuntzaren mailak eta ikaskuntzaren faseak 

  4.-Mintegirako baliabide digitala: Moodle

  5.-Besteak

 • Topic 13

  Hirugarren saioa (13-01-28)

  Donostiako BGan aholkularirik gabeko saioa eta partaideen arteko lan saioa (Aretoan)

  1.-Hizkuntzen Portfolio Europarra (A1 eta A2ren lanketa):

  Eskegitutako artxiboetan gehiago zehazten da. Bestaldetik, jarritako adibideak -12-18- erreferentziak besterik ez dira.

  2.-Hurrengo saioan (otsailak 25) irakurketa dialogikoa egiteko testuak: 

  Artxiboetan irakurketak azaltzen dira.

 • Topic 14

  Laugarren saioa (13-02-25)

  1.-Aurreko saioaren birpasa

  2.-Moodle plataforma ikustea

  3.-Landutako adierazleak, ekarpenak, proposamenak

  4.-Irakurketa dialogikoa (aurreko saioko artxiboetan daude testuak)

  5.-Besteak

  • Topic 15

   Bosgarren saioa (13-03-11)

   1.-Bilbon (13-02-28) egindako prestakuntza saioa: bi ikastetxeren ekarpenak (Cavall Bernat -BH-, Escola Prat de la Manta -LH-). Ikusi behean.

   2.-Mintegi honen laugarren saioaren bukaera: baliabideen aldetik beste ekarpen bat.

   3.-Laugarren saioaren irakurketa dialogikoak.

   4.-Beste baliabide batzuen birpasa.

   5.-Besteak

  • Topic 16

   Seigarren saioa (13-04-29)

   1,.Aurreko saioaren akta

   2.-Baliabideen iradokizunak

   3.-Irakurketa dialogikoa

   4.-Hizkuntzen Portfolio Europarra: idatzizko ulermena-adierazpena (A1)

   5.-Besteak

   Oraingoz jarritako artxiboetan, alde batetik, aurreko saioaren akta-laburpena, eta bestetik, ahozko hizkuntza lantzeko hainbat irudi/egoera aurkitzen dira (21.orritik aurrera hemen Mintegian jarritako hizkuntza mailak ere adierazten dira). Bestaldetik, irakurketa dialogikoa modu arinago egiteko azaltzen dira ere bi taula eta, azkenik, idatzizko ulermena zein adierazpenaren taulak.

  • Topic 17

   Zazpigarren saioa (13-05-20)

   1.-6.saioaren akta

   2.-Moodleen eskegitutako lan tresnak (A1, A2,...)

   3.-Jarduera bat edo Sekuentzia Didaktiko bat partekatzea

   4.-Memoriaren inguruan, harrera plana zein norbanako lan planak,...

   5.-Mintegiaren ebaluazioa

   6.-Besteak