HELBURUAK
  • Ikaskuntza kooperatiboan oinarritutako proposamen didaktikoak landu. 
  • Ebaluazio ereduak proposatu eta aztertu.
  • Ikaskuntza kooperatiboa ikastetxean hedatzeko eta barneko antolakuntza egituratzeko proposamenak eskaini eta landu.
EDUKIAK
  • IK-KI programaren plangintza eta hedapena ikastetxeko antolaketan
  • Talde koadernoa eta talde planaren erabileraren azterketa
  • Ikasle guztiekin oinarrizko taldeetan lan egiteko gakoak.
  • Unitate didaktikoen diseinua egitura kooperatiboak erabiliz.
  • Ikaskuntza Kooperatiboaren ebaluaziorako eremuak.
  • IKTak eta Ikaskuntza kooperatiboa