HIZKUNTZA TRATAERA INTEGRATUA LANTZEKO BALIABIDEAK

hizkuntza trataera integratua bilaketarekin bat datozen irudiak

Hizkuntza Trataera Integratua hitzezko eta idatzizko testuak erabiltzea da, euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko  hizkuntza  batean edo gehiagotan, bizitzako egoera guztietan egoki, eraginkortasunez eta  hizkuntza-aniztasuna  errespetatuz komunikatzeko. Horrekin batera, heziketa literarioa lantzea, nork bere burua  eta ingurunea hobeto ezagutzen laguntzeko.