3.1 Ikasgelako komunikazioa

3.1 Ikasgelako komunikazioa

Komunikazio- eta informazio-prozesuak

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

DBHko 1. mailatik aurrera, irakasleen % 20k, gutxienez, mezularitza-sistemaren bat erabiltzen du ikasleei ikasgelako hainbat gairi buruzko informazioa emateko (azterketak, bisitaldiak, lanak...).

Lehen Hezkuntzako 5. mailatik aurrera, irakasleen % 50ek, gutxienez, mezularitzasistemaren bat eta ikasgelako agenda digitala erabiltzen du ikasleei ikasgelako hainbat gairi buruzko informazioa emateko (azterketak, bisitaldiak, lanak...). Familiei informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen zaie.

Lehen Hezkuntzako 5. mailatik aurrera, irakasleen % 90ek hainbat web-aplikazio erabiltzen ditu ikasleei ikasgelako hainbat gairi buruzko informazioa emateko (azterketak, bisitaldiak, lanak...). Familiek informazioa eskuratzen dute.

Adierazleak

Adierazi ikasgelako ekimenak komunikatzeko zer tresna erabiltzen den.

 

 

 

 

 • Ez dira sistema digitalak erabiltzen. (0 maila)
 • DBHko 1. mailatik hasita irakasleen %20ak, gutxienez, mezularitza-sistema digital bat erabiltzen du ikasleekin. (1. maila)
 • 5. mailatik aurrera, irakasleen %50ak, gutxienez, mezularitza-sistema digital bat eta agenda partekatua erabiltzen du ikasleekin. (2. maila)
 • 5. Mailatik aurrera, irakasleen %90ak baino gehiagok hainbat web-aplikazio erabiltzen dituzte (irakasle bakoitzak bereak). (3. maila)
 • ‡Adierazle hau ez dagokio ikastetxeari. (Ez da aplikatzen)

Familiek ikasgelako jardueraren informazioa eskura dezakete?

 

 

 • Familiek ez dute informazioa eskuratzeko aukerarik. (1. maila)
 • Familiek ikasgelako jardueraren berri izateko aukera daukate. (2. maila)
 • Familiek ikasgelako jardueraren berri daukate. (3. maila)

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

 • ‡Erregistro-orria, ikasleekin mezularitza-sistemaren bat erabiltzen duen irakasleen zerrendarekin. (ER030101)
 • Erregistro-orria, ikasleekin mezularitza-sistemaren bat eta ikasgelako agenda digitala erabiltzen duen irakasleen zerrendarekin.  (ER030102)
 • ‡Familien aldetik informaziorako sarbidea.
 • Erregistro-orria, informaziorako eta komunikaziorako askotariko web-aplikazioak erabiltzen dituzten irakasleen  zerrendarekin (irakasle bakoitzak bereak). (ER030103)
 • ‡Familien aldetik informaziorako sarbidea.
Last modified: Tuesday, 10 September 2019, 5:50 PM