2.6 Informazioaren kudeaketa

2.6 Informazioaren kudeaketa

Administrazio-prozesuak

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

Erabiltzaileen politika bat dago antolamendua ez ezik, administrazioko edo kudeaketa artxiboei zein hezkuntza-baliabideei dagokienez zer eta non gorde eta horietarako sarbidea nork edukiko duen ere azaltzeko.

Erabiltzaileen politika bat dago antolamendua ez ezik, administrazioko edo kudeaketa artxiboei zein hezkuntza-baliabideei dagokienez zer eta non gorde eta horietarako sarbidea nork edukiko duen ere azaltzeko. Erreferentzia egiten zaio erabiltzaileen ikastetxeko plataformen eta inguruneen kudeaketari (sortzea, baimenak...); erreferentzia egiten zaie, orobat, plataformen eta inguruneen segurtasun-kopien kudeaketari.

 

Adierazleak

Adierazi babes-kopiak egiten diren.

 

 • Ez da babes-kopiarik egiten. (0 maila)
 • Bai, babes-kopiak egiten dira. (3 maila)

Adierazi badagoen zehaztua informazioa eskuratzeko politikarik.

 

 • Ez dago informazioaren sarbidearen kontrolerako politika zehazten duen dokumenturik. (0 maila)
 • Bada hartutako erabakiak azaltzen duen dokumentua, besteak beste: zer informazio gordeko den, non eta nork eskura dezakeen. (3. maila)

Adierazi baden babes-kopiak egiteko eta datuak berreskuratzeko prozedura zehazten duen idatzizko protokolorik, kopien egiaztapen epeak adierazten duena.

 

 

 • Ez dago babes-kopiak egiteko prozedura azaltzen duen dokumenturik. (0 maila)
 • Idatzizko dokumentu bat dago, babes-kopiak egiteko protokoloa eta datuak berreskuratzeko prozedura zehazten dituena. (1. maila)
 • Idatzizko dokumentu bat dago, babes-kopiak egiteko protokoloa eta datuak berreskuratzeko prozedura zehazten dituena. Kopien egiaztapen epeak zehazten ditu. (3. maila)

Adierazi dokumentuan badagoen ikastetxeko plataforma eta web inguruneko erabiltzaileen kudeaketari buruzko atalik.

 

 

 • Ez dago dokumenturik. (0 maila)
 • Dokumentua badago baina ez da aipatzen ikastetxeko plataformen erabiltzaileen kudeaketarik buruz ezer. (1. maila)
 • Dokumentua badago eta ikastetxearen plataforma eta web inguruneek izango dituzten erabiltzaileen kudeaketa nola egingo den aipatzen da. (3. Maila)

Adierazi egiten diren babes-kopiak zerbitzaria dagoen lekutik urrun gordetzen diren (beste gela batean).

 

 

 • Ez dira bigarren kopiak egiten. (0 maila)
 • Bigarren kopiak ez dira beste gela batean gordetzen. (1. maila)
 • Bigarren kopiak beste gela batean gordetzen dira.  (3 maila)

Adierazi kopiak egitea erregistratzeko orria eguneratuta dagoen.

 

 • Ez dago egiaztapen erregistrorik edo ez dago eguneatua. (0 maila)
 • Egiaztapenen erregistroa eguneratuta dago. (3 maila)

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

 • Erabileraren eta erabiltzaileen politika adierazten duen dokumentua.
 • Erabileraren eta erabiltzaileen politika adierazten duen dokumentua.
 • Babes-kopien protokoloa.
 • ‡Babes-kopien erregistro orria. (Formatu askea)
 • ‡Tarteko Maileko ebidentzia berberak (2.6 Informazioaren kudeaketa).
Last modified: Tuesday, 10 September 2019, 5:40 PM