2.2 Ordutegiak

2.2 Ordutegiak

Administrazio-prozesuak

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

Ordutegiei eta zaintzaldiei buruzko informazioa formatu digitalean eta irakasle guztien eskura daude, ordenagailu batean edo zenbaitetan. Ikastetxeak formatu digital editagarrian erregistratuta ditu hauei buruzko dokumentuak:

• Ikasle-taldeen zerrenda.

• Talde bakoitzaren ordutegia eta irakasgaiak.

• Irakasleen ordutegia eta eman beharreko irakasgaiak.

• Bisiten ordutegia (familien harrera).

• Berariazko ikasgelen ordutegia, esaterako: laborategiak, informatika-gelak, liburutegia, eta ingeleseko gela.

Ordutegiak eta zaintzaldiak aplikazio baten bidez egiten dira, eta informazioa irakasle guztien eskura dago, ikastetxeko sarean. Ikastetxeak formatu digital editagarrian eta, profilen arabera, ikastetxeko sarean eskuratzeko moduan erregistratuta ditu hauei buruzko dokumentuak:

• Ikasle taldeen zerrendak.

• Talde bakoitzaren ordutegia eta irakasgaiak.

• Irakasleen ordutegia eta eman beharreko irakasgaiak.

• Bisiten ordutegia (familien harrera).

• Berariazko ikasgelen ordutegia, esaterako: laborategiak, informatika-gelak, liburutegia, eta ingeleseko gela.

Ordutegiak eta zaintzaldiak aplikazio baten bidez egiten dira, eta informazioa irakasle guztien eskura dago, Interneten bidez. Ikastetxeak erregistratuta eta, erabiltzailearen profilen arabera, Interneten eskuratzeko moduan ditu hauei buruzko dokumentuak:

• Ikasle taldeen zerrendak.

• Talde bakoitzaren ordutegia eta irakasgaiak.

• Irakasleen ordutegia eta eman beharreko irakasgaiak.

• Bisiten ordutegia (familien harrera).

• Berariazko ikasgelen ordutegia, esaterako: laborategiak, informatika-gelak, liburutegia, eta ingeleseko gela.

Adierazleak

Adierazi nola egiten diren ordutegiak orokorrean eta zaintzarako ordutegiak.

 

 

 • ‡Eskuz egiten dira ordutegiak. (0 maila)
 • Ordutegiak aplikazio informatiko baten bidez egiten dira. (3. maila)
 • ‡Adierazleak ez dagokio gure ikastetxeari (Ez da aplikatzen)

Adierazi nola eskura daitekeen ordutegiei eta zaintzaldiei buruzko informazioa.

 

 

 

 

 • Irakasleek ezin dute informazioa formatu digitalean eskuratu. (0 maila)
 • ‡Ikastetxeko zenbait ordenagailu/gailutan eskura daiteke (lokalean gordeta dago). (1. maila)
 • Ikastetxeko sarean bakarrik eskura daiteke. (2. maila)
 • Interneten eskura daitezke. (3. maila)
 • ‡Adierazleak ez dagokio gure ikastetxeari. (Ez da aplikatzen)

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

 • ‡ Eskatutako dokumentuak badirela aitortzen duen erregistro-orria. (ER020201)
 • ‡ Dokumentuak digitalean irakasleen eta zaintzaldien ordutegiekin.
 • Ordutegiak egiteko aplikazioa.
 • ‡Ordutegien eta zaintzaldien informazioa irakasleen eskura eskolako sarean.
 • ‡Eskatutako dokumentuak badirela aitortzen duen erregistro-orria. (ER020202)
 • Ordutegiak egiteko aplikazioa.
 • ‡Ordutegien eta zaintzaldien informazioa irakasleen eskura interneten.
 • ‡Eskatutako dokumentuak badirela aitortzen duen erregistro-orria. (ER020203)
Last modified: Tuesday, 10 September 2019, 6:30 PM