2.1 Dokumentazioa

2.1 Dokumentazioa

Administrazio-prozesuak

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

Ikastetxerako derrigorrezkoak edo garrantzizkoak diren dokumentuak (Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua, Ikastetxearen Urteko Plana, Ikastetxearen Curriculum Plana, Antolamendu eta Jarduera Araudiak, zirkularrak eta dekretuak...) digitalizatuta eta irakasle guztien eskura daude, ordenagailu batean edo zenbaitetan. Ikastetxearen berezkoetan gaitasun digitala aipatzen da.

Ikastetxerako derrigorrezkoak edo garrantzizkoak diren dokumentuak (Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua, Ikastetxearen Urteko Plana, Ikastetxearen Curriculum Plana, Antolamendu eta Jarduera Araudiak, zirkularrak eta dekretuak...) digitalizatuta eta irakasle eta ikasle guztien eskura daude, ikastetxeko sarean. Ikastetxearen berezkoetan gaitasun digitala eta erabilera onargarriak eta arduratsuak aipatzen dira (Antolamendu eta Jarduera Araudiak).

Ikastetxerako derrigorrezkoak edo garrantzizkoak diren dokumentuak (Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua, Ikastetxearen Urteko Plana, Ikastetxearen Curriculum Plana, Antolamendu eta Jarduera Araudiak, zirkularrak eta dekretuak...) digitalizatuta eta irakasle, ikasle eta familia guztien eskura daude, Interneten bidez. Ikastetxearen berezkoetan gaitasun digitala eta erabilera onargarriak eta arduratsuak aipatzen dira (Antolamendu eta Jarduera Araudiak).

Adierazleak

Adierazi nola eskura daitezkeen ikastetxerako derrigorrezkoak edo garrantzitsuak diren dokumentuak (IHP, IUP, AJA, zirkularrak eta dekretuak…).

 

 

 

 • Dokumentuak ezin dira eskuratu. (0 maila)
 • ‡Dokumentuak ikastetxeko zenbait ordenagailu/gailu tan eskura daitezke (lokalean gordeta). (1. maila)
 • ‡Dokumentuak ikastetxeko sarean bakarrik eskura daitezke. (2. maila)
 • Dokumentuak interneten eskura daitezke. (3. maila)

Adierazi nork eskura ditzakeen ikastetxerako derrigorrezkoak edo garrantzitsuak diren dokumentuak (IHP, IUP, AJA, zirkularrak eta dekretuak…)

 

 

 

 • Irakasleek ezin dituzte eskuratu derrigorrezko dokumentuak formatu digitalean. (0. maila)
 • Derrigorrezko dokumentuak irakasle guztiek eskura ditzakete. (1. maila)
 • Derrigorrezko dokumentuak irakasle eta ikasle guztiek eskura ditzakete. (2. maila)
 • Derrigorrezko dokumentuak irakasle, ikasle eta familia guztiek eskura ditzakete. (3. maila)

Konpetentzia digitala aintzat hartzen al da dokumentuetan?

 

 

 • ‡Dokumentuetan ez da aipatzen Konpetentziara Digitala eta ez da egiten erabilera onargarri eta arduratsuaren aipemenik. (0. maila)
 • Konpetentzia Digitala bakarrik aintzat hartzen da dokumentuetan. (1. maila)
 • ‡Konpetentzia Digitala aintzat hartzen da dokumentuetan eta erabilera onargarri eta arduratsuaren aipemena egiten da, bereziki AJAn. (3. maila)

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

 • ‡ Ikasturte hasierako gutuna.
 • ‡ IPK
 • ‡ Ikasturte hasierako jarraibideak.
 • ‡ Eskatutako dokumentuak badirela aitortzen duen erregistro-orria. (ER020101)
 • ‡ Ikastetxearen Urteko Plana.
 • ‡ Ikastetxeak beharrezko jotzen dituen beste batzuk.
 • ‡ Antolakuntza eta Jarduera Araudia.
 • ‡ Ikastetxearen Hezkuntz Proiektua.
 • ‡ Ikasturte hasierako gutuna.
 • ‡ Ikastetxeko sarean eskatutako dokumentuetara sarbidea.
 • ‡ IPK
 • ‡ Ikastetxearen Urteko Plana.
 • ‡ Antolakuntza eta Jarduera Araudia.
 • ‡ Eskatutako dokumentuak badirela aitortzen duen erregistro-orria. (ER020102)
 • ‡ Ikasturte hasierako jarraibideak.
 • ‡ Ikastetxeak beharrezko jotzen dituen beste batzuk.
 • ‡ Ikastetxearen Hezkuntz Proiektua.

 • ‡Eskatutako dokumentuak badirela aitortzen duen erregistro-orria. (ER020103)
 • ‡Ikastetxeak beharrezko jotzen dituen beste batzuk.
 • ‡Ikasturte hasierako jarraibideak.
 • ‡Eskatutako dokumentuetara sarbidea interneten.
 • ‡Antolakuntza eta Jarduera Araudia.
 • ‡IPK
 • ‡Ikastetxearen Hezkuntz Proiektua.
 • ‡Ikasturte hasierako gutuna.
Última modificación: martes, 10 de septiembre de 2019, 18:30