1.9 Berrikuntza eta lankidetza

1.9 Berrikuntza eta lankidetza

IRAKASKUNTZA-PROZESUAK

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

Irakasle batzuek pilotaje eta proiektu berritzaileetan parte hartzen dute IKTak erabiliz.

Ikastetxearen urteko planean eta/edo prestakuntza-planean aintzat hartzen dira metodologiaren berrikuntza helburu duten ekintzak, IKTen erabileran sustengatuak. IKT batzordeak klaustroan proiektu berritzaileak ezartzea sustatzen eta zabaltzen du.

Ikastetxeak beste erakunde batzuekin (beste ikastetxe, erakunde edo enpresa batzuekin) esku hartzen du berrikuntza-proiektuetan. Ikastetxeak irakaskuntzaren berrikuntza bultzatzen duten jakintza-trukerako jarduera eta ekimenetan antolatzen ditu eta/edo horrelakoetan parte hartzen du.

Ikastetxearen urteko planean eta/edo prestakuntza-planean aintzat hartzen dira metodologiaren berrikuntza helburu duten ekintzak, IKTen erabileran sustengatuak. IKT batzordeak klaustroan proiektu berritzaileak ezartzea sustatzen eta zabaltzen du.Ikastetxeak beste erakunde batzuekin (beste ikastetxe, erakunde edo enpresa batzuekin) esku hartzen du berrikuntza-proiektuetan. Ikastetxeak irakaskuntzaren berrikuntza bultzatzen duten jakintza-trukerako jarduera eta ekimenetan antolatzen ditu eta/edo horrelakoetan parte hartzen du. Irakasleak eta ikasleak (mailaren arabera), hezkuntzako eta/edo profesionalen sare, atari eta komunitateetan sartzen dira eta/edo horrelakoetan parte hartzen dute.

Adierazleak

Ikastetxeak antolatu eta/edo parte hartzen du irakaskuntzaren berrikuntza helburu duten ezaguera trukatzeko jarduera edo ekitaldietan.

 

 • Ez du parte hartzen. (2. maila)
 • Parte hartzen du. (3. maila)

Ikastetxeak beste erakunde batzuekin berrikuntza-proiektuetan parte hartzen al du?

 

 • Ikastetxeak ez du parte hartu. (1. maila)
 • Beste ikastetxe edo erakunde batzuekin berrikuntza-proiektuetan parte-hartu du azken 3 urte hauetan. (3. maila)

IKT batzordearen proposamenak

 

 • Ez dago IKT batzorderik. (1. maila)
 • IKT batzordeak klaustroan proiektu berritzaileak ezartzea sustatzen eta zabaltzen du. (3. maila)

Pilotutza eta berrikuntza–proiektuen irismena ikastetxean.

 

 

 • Irakasleek ezta ere ikastetxeak pilotutza edo berrikuntza-proiektuetan parte hartzen dute IKTen erabilera sustatea helburu dutenak. (0 maila)
 • Pilotutza eta berrikuntza-proiektua irakasl batzuei dagokie. (1. maila)
 • Urteko planak klaustro guztiak parte hartuko duen metodologiaren berrikuntzarako ekintzak begiesten ditu. (3. maila)

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

 • ‡Pilotutza eta berrikuntza-proiektuetan parte hartzen duten irakasleak.(ER010901)
 • Pilotutza eta berrikuntza-proiektuetan parte hartzen duten irakasleak.(ER010901)
 • Berrikuntza Proiektuak beste batzuekin.
 • ‡Ikastetxeko webean pilotutza eta elkar-trukatzeko jardueretan parte-hartzearen informazioa.
 • IKT batzordearen plana.
 • ‡Urteko planean berrikuntzaren atala.
 • Ikastetxeko Urteko Planean berrikuntzaren atala.
 • IKT batzordearen plana.
 • Berrikuntza Proiektuak beste batzuekin.
 • ‡Webean ikastetxea dagoen sare, atari edo komunitateen gaineko informazioa, baita ere partekatze jardueretan parte-hartze izanaren informazioa.
Última modificación: martes, 10 de septiembre de 2019, 14:08