1.3 Ikasgelako erabiltzea

1.3 Ikasgelako erabiltzea

IRAKASKUNTZA-PROZESUAK

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

Arloen % 40k gutxienez ikastetxeak zehaztutako baliabide digitalak erabiltzen dituzte unitate didaktikoetan. Ikastetxeak mailen arabera sekuentziatu dituen baliabide eta gaitasunekin lotuta daude jarduerak. Ikasleek edukiak ekoizten dituzte (HBI motakoak gehienbat), ikastetxeak zehaztutako baliabideen eta gaitasunen arabera. Ikasleek eta irakasleek gordailu partekatu komunak erabiltzen dituzte.

Arloen % 60k gutxienez ikastetxeak zehaztutako baliabide digitalak erabiltzen dituzte unitate didaktikoetan. Ikastetxeak mailen arabera sekuentziatu dituen baliabide eta gaitasunekin lotuta daude jarduerak. Ikasleek edukiak ekoizten dituzte (HBI motakoak gehienbat), ikastetxeak zehaztutako baliabideen eta gaitasunen arabera. Ikasleek eta irakasleek gordailu partekatu komunak erabiltzen dituzte, eta haien ekoizpenak katalogatuta gelditzen dira horietan.

Arloen % 90ek baino gehiagok ikastetxeak zehaztutako baliabide digitalak erabiltzen dituzte unitate didaktikoetan. Ikastetxeak mailen arabera sekuentziatu dituen baliabide eta gaitasunekin lotuta daude jarduerak. Ikasleek HBI motako edukiak ekoizten dituzte, ikastetxeak zehaztutako baliabideen eta gaitasunen arabera. Ikasleek eta irakasleen gordailu komun partekatuak erabiltzen dituzte, eta haien ekoizpenak katalogatuta gelditzen dira horietan; gainerako hezkuntza-erkidegoak ekarpenak, oharrak eta partaidetza-iruzkinak ere egin ditzakete.

Adierazleak

Adierazi zein ehunekotan eremu, arlo edo materiatan unitate didaktikoak ikastetxeak zehaztu dituen baliabideekin eta konpetetzia digitalarekin bat datozen. Ikasleek ekoizten dutena bat  dator ikastetxeak ezarri duenarekin.

 

 

 

 • Ikasmaila bakoitzean eremu, arlo edo materien %40tik behera. (0 maila)
 • Ikasmaila bakoitzean eremu, arlo edo materien %40a. (1. maila)
 • ‡Ikasmaila bakoitzean eremu, arlo edo materien %60a. (2. maila)
 • Ikasmaila bakoitzean eremu, arlo edo materien %90tik gora. (3. maila)

Biltegi komunen erabilera.

 

 

 

 • ‡Ez daude biltegi komunak. (0 maila)
 • Ikasleen ekoizpena biltegi batean egiazta daiteke. (1. maila)
 • Ikasleak eta irakasleek bere ekoizpenak biltegi komunetan partekatzen dituzte eta katalogatuta daude. (2. maila)
 • Komunitateak ikasleen ekoizpena ezagutu dezake eta iruzkinak egin. (3. maila)

Ikasleen ekoizpenak egiazta al daiteke ikastetxeak aurrez ikusitakoaren arabera?

 • Ez (0 maila).
 • ‡ Bai (3. maila).

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

 • Ikastetxeak zehaztu dituen baliabide digitalak darabiltzaten eremu, arlo edo materien zerrenda.(ER010301)
 • ‡Ikasleen ekoizpena gordetzeko erabiltzen den biltegia.
 • Ikastetxeak zehaztu dituen baliabide digitalak darabiltzaten eremu, arlo edo materien zerrenda. (ER010302)
 • Era antolatuan ikasleen ekoizpena gordetzeko biltegiak.
 • Ikastetxeak zehaztu dituen baliabide digitalak darabiltzaten eremu, arlo edo materien zerrenda. (ER010303)
 • Era antolatuan ikasleen ekoizpena gordetzeko biltegiak.
Last modified: Tuesday, 10 September 2019, 5:30 PM