1.1 Programazioa

1.1 Programazioa

IRAKASKUNTZA-PROZESUAK

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

Irakasleen % 50ek, gutxienez, formatu digital editagarrian egiten du programazioa. Programazioetan gaitasun digitalak aipatzeaz gain, eredu-jardueren, webguneen eta plataformen baliabide digitalak ere jasotzen dira. Indarrean den hezkuntza-esparrua oinarritzat duten gaitasun digitala ebaluatzeko irizpideak ere jasotzen dira.

Irakasleen % 75ek, gutxienez, formatu estandarizatuan egiten ditu programazioak, eta ikastetxeko sarean erabil daitezke. Programazioetan gaitasun digitalak aipatzeaz gain, eredu-jardueren, webguneen eta plataformen baliabide digitalak ere jasotzen dira. Indarrean den hezkuntza-esparrua oinarritzat duten gaitasun digitala ebaluatzeko irizpideak ere jasotzen dira.

Irakasleen % 95ek koaderno digitalaren bidez prestatzen eta jarraitzen ditu programazioak. Programazioetan gaitasun digitalak aipatzeaz gain, eredu-jardueren, webguneen eta plataformen baliabide digitalak ere jasotzen dira. Indarrean den hezkuntza-esparrua oinarritzat duten gaitasun digitala ebaluatzeko irizpideak ere jasotzen dira.

Adierazleak

Adierazi koaderno digitalaren erabilera-maila.

 • ‡  Irakasleen %95ak erabiltzen du koaderno digitala. (3. maila)

Adierazi nondik eskura daitezkeen irakasleen programazioak.

 

 

 

 • ‡   Ez daude formatu digitalean edo eskuragarri. (0 maila)
 • ‡ Ikastetxeko zenbait makina/gailu-tan eskura daitezke (modu lokalean daude biltegiratuak). (1. maila)
 • ‡ Ikastetxe barruko sarean eskura daitezke bakarrik. (2. maila)
 • ‡ Interneten bitartez eskura daitezke. (3. maila)

Adierazi programazioa formatu digital editagarrian egiten duten irakasleen ehunekoa (mintegiko edo zikloko programazio luzea izan daiteke).

 

 

 

 • ‡ Irakasleen %50tik behera egiten du bere programazioak era digitalean editagarrian. (0 maila)
 • ‡Irakasleen %50ak formatu digital editagarrian egiten du bere programazioa. (1. ma ila)
 • ‡Irakasleen %75ak formatu digital editagarrian egiten du bere programazioa. (2. maila)
 • ‡Irakasleen %95ak formatu digital editagarrian egiten du bere programazioa. (3. maila)

Adierazi programazioak ikastetxe osorako txantiloi bat oinarri hartuta egiten diren.

 

 

 • ‡Ez da txantiloi-eredu estandar bat erabiltzen. (1. maila)
 • ‡Bai, txantiloi estandar bat erabiltzen da. (2. maila)
 • Irakaslearen koaderno digitala erabiltzen da. (3 maila)

Programazioetan agertzen al dira konpetentzia digitala ebaluatzeko irizpideak?

 

 

 

 • ‡ Programazioen %50tik behera dituzte ebaluatzeko irizpideak. (0 maila)
 • ‡Programazioen %50ak ditu Konpetentzia Digitala ebaluatzeko irizpideak. (1. maila)
 • Programazioen %75ak ditu Konpetentzia Digitala ebaluatzeko irizpideak. (2. maila)
 • Programazioen %95ak ditu Konpetentzia Digitala ebaluatzeko irizpideak. (3. maila)

Oinarrizko maila

Tarteko maila

Maila aurreratua

 • ‡ Irakasle eta eremu, arlo edo ikasgaien zerrendaren erregistro-orria, programazioak formatu digital editagarrian, Konpetentzia Digitala aipatuz, baliabide digitalekin eta ebaluaziorako irizpideak dituztenak. (ER010101)
 • ‡ Ikastetxeko LPZ-a.
 • ‡ Ikastetxeko LPZ-a.
 • ‡Programazioa formatu digitalean eta ebaluazio irizpideak dituzten erregistro-orriak, bai irakasleenak, bai eremu, arlo edo ikasgaienak. (ER010102)
 • Programazioak egiteko txantiloi estandar bat.
 • Ikastetxeko sarean programazioetara sarbidea.
 • ‡Ikastetxeko LPZ-a.
 • ‡Irakasle eta eremu, arlo edo ikasgaien zerrendaren erregistro-orria, programazioak koaderno digitalean dituztenak, Konpetentzia Digitala aipatuz, baliabide digitalekin eta ebaluaziorako irizpideak dituztenak. Interneten eskura. (ER010103)
 • ‡Interneten bidez irakaslearen koaderno digitalera sarbidea.
Last modified: Tuesday, 10 September 2019, 6:35 PM