Etika Apunteak

1. ZER DA ETIKA

Hezkuntzaren eginkizuna jakintza integratuak transmititzea da dimentsio etiko baten barruan. Horrek balioetan heztera darama, ez edonolakoetan, ordea (estetikoak, politikoak, ekonomikoak...), etikoetan baizik, ikaslearen izaera taxutu eta mundu zibilizatuago bat sortzen laguntzen dutenak.

Etika asegabetasunetik elikatu izan da beti, hau da, denaren eta izan behar lukeenaren edo izatea gustatuko litzaigukeenaren arteko distantziatik; esan daiteke, beraz, balio etikoak krisian daudela beti. Lockek esaten zuen pertsonak mugiarazten dituena errealitatearekin duten asegabetasuna dela.

Victoria Camps Hezkuntzaren balioak