• IKT-AK ETA IKASKUNTZA KOOOPERATIBOA

  Ikaskuntza Kooperatiboarekiko IKT tresna-erremintak erabilera-kategoria hauetan banatu ditugu*:

  • —Ideien ko-eraikuntza (foroa, chat…)
  • Testuen idazmen-kooperatiboa  (wiki, google drive, kalkulu orriak, komiki digitalak…)
  • —Ezagutza irudikapena (grafikoak, taulak, diagramak, kontzeptu-mapak,..)
  • —Arazo-egoeren ebazpenean, azken atazan, egokitzapena edo eginkizunean:
   • ezagupenen aplikazioa egiteko (QR kodeak, geolokalizazioa...)
   • ekoizpenak argitaratzeko edota publikoki ezagutarazteko (Blogak, Siteak, porfolioak, Calameo, youtube, podcast...)
   • ....

  * Aprendizaje colaborativo, Cap. III.  Anna Engel