• 4. SAIOA (urtarrilaren 23an)

  EDUKIAK:

  • Ikastetxeetan garatutakoaren elkar ezagutza (etxerako lanak)
  • Taldeko helburu didaktikoak eta abilezi kognitiboak
  • Ebaluazioa. Talde planaren ebaluazioa eta errubrikak

  Hurrengo saiorako proposamena:

  Aukeran:

  • “Taldekatzea”  Autotxostena irakasleen artean landu eta bidali
  • A eremuko dinamikak irakasleen artean aztertu eta 1.Autotxostenen jasoketa.A eremua” dokumentua  bidali
  • B eremuko egiturak taldean landuta, eta “2.Autotxostenen jasoketa.B eremua” dokumentua  bidali
  • Taldeko helburuak aukeratu (gogoratu hiru kategoria)  eta taldeko planak bidali, helburua (k) bertan kokatua

..