• ..

  3. SAIOA (azaroaren28an)

  EDUKIAK:

  • Ikastetxeetan garatutakoaren elkar ezagutza (etxerako lanak)
  • Talde kohesioa. Ikastetxe baten eredua
  • Taldeko helburu didaktikoak

  Hurrengo saiorako proposamena:

  Aukeran:

  • “Taldekatzea”  Autotxostena irakasleen artean landu eta bidali
  • A eremuko dinamikak irakasleen artean aztertu eta 1.Autotxostenen jasoketa.A eremua” dokumentua  bidali
  • B eremuko egiturak taldean landuta, eta “2.Autotxostenen jasoketa.B eremua” dokumentua  bidali
  • Taldeko helburuak aukeratu (hurrengo saioan nola egin dugun komentatuko dugu) eta taldeko planak bidali, helburua (k) bertan kokatuak
..